Vapaaehtoistyö voimavarana

Vapaaehtoistyö voimavarana   Suomalaisen yhteiskunnan suuri voimavara on vapaaehtoistyö. On laskettu, että sijoitus vapaehtoisatyöhön antaa kuusinkertaisen tuoton verrattuna siihen, että palvelut ostettaisiin tai tuotettaisiin palkatulla henkilöstöllä. Vapaaehtoistoiminta urheilun, kulttuurin ja sosiaalisektorin järjestöissä tuottaa korvaamatonta hyvää kansalaisille. Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle on antanut monelle kokemäkeläisellekin yhdistykselle uusia toimijoita ja lisää puhtia. Vapaaehtoistyö yhdistää eri sukupolvia ja … Read more

Pieniä juttuja isoista asioista

Pieniä juttuja isoista asioista  Sote Seuraavan eduskunnan tärkein yksittäinen asia on  sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lain säätäminen.  Valmistelua on tehty pitkään, nyt pitää saada päätöksiä viivytyksettä. Sote-palvelut pitää järjestää maakunnan laajuisilla alueilla. Paras vaihtoehto on muodostaa maakunnallinen hallinto vaaleineen ja verotusoikeuksineen. Lisää byrokratiaa ei synny, kun valinnat tehdään kuntavaalien yhteydessä. Toiminnan pitää olla perusterveydenhuoltolähtöistä lähipalvelut … Read more