Vaalipiiriuudistus uhkaa Satakuntaa, parempi vaihtoehto on olemassa

Vaalipiiriuudistus uhkaa Satakuntaa,  parempi vaihtoehto on olemassa ( julkaistu Satakunnan Kansassa tammikuussa 2015 )

Eduskunnan käsittelyssä oleva ehdotus, jonka mukaan Satakunnan vaalipiiri suurella todennäköisyydellä yhdistettäisiin Varsinais-Suomen vaalipiiriin on huono ja  Satakunnan kehittämisen kannalta turmiollinen. Maakunta olisi vaarassa hajota kahtia. Olenkin rohkaissut perustuslakivaliokunnan jäseniä jättämään ehdotuksen raukeamaan yli vaalien.

Vaalipiirien yhdistäminen Itä-Suomessa ei ole osoittautunut onnistuneeksi ratkaisuksi. Uusien vaalipiirien sisälle on syntynyt keskenään kilpailevat alueet. Valittavat kansanedustajat eivät profiloidu koko vaalipiirin edustajina, vaan jomman kumman alueen edustajina.

On olemassa parempi vaihtoehto. Vaalipiirien koon kasvattamisella pyritään alentamaan ns. piilevää äänikynnystä, eli turvaamaan pienten puolueiden mahdollisuus saada suhteellista kannatustaan vastaava määrä kansanedustajia. Tämä tavoite on oikeutettu.

Vaalilain tulee kuitenkin turvata myös alueellinen suhteellinen edustus. Voidaanko puolueiden keskinäinen suhteellisuus ja alueiden välinen suhteellisuus turvata samaan aikaan. Kyllä. Tarvitaan vaalilain uudistus, jossa nykyiset vaalipiirit ja myös Itä-Suomen vanhat vaalipiirit säilytetään maakuntajaon mukaisina alueellisen edustavuuden turvaamiseksi. Puolueiden välisen suhteellisuuden turvaamiseksi muodostetaan 3-4- naapurivaalipiiristä vaalialueet, joille vaalipiireistä siirretään esim. 2 paikkaa tasauspaikoiksi.

Tällä mallilla äänikynnys poistuisi, vaaliliitot voitaisiin kieltää tarpeettomina ja alueellinen edustavuus säilyisi pääasiassa maakuntapohjaisena , pieneltä osin suuraluepohjaisena.

Mallia on vastustettu ääntenlaskennan minimutkaisuuden takia. Tämä ei ole ongelma, ääntenlaskun yksityiskohtia ei kansalaisen tarvitse tuntea. Koneet laskevat tuloksen niin kuin nytkin.

Juha Korkeaoja

kansanedustajaehdokas (kesk.)