Haastettelu Kylkirauta-lehdessä

Juha Korkeaoja: Paikallispataljoona – suomalainen kodinturvajoukko

Reservin koulutus muodostuu kokonaisuudesta, johon varusmieskoulutuksen ja kertausharjoitusten lisäksi kuuluu myös vapaaehtoinen kouluttautuminen. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, agronomi Juha Korkeaojan mukaan paikallispataljoonien muodostaminen lisää reserviläisten motivaatiota osallistua vapaaehtoiseen koulutukseen. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden laajentaa maakunnallista viranomaisten välistä yhteistoimintaa.

 

 

 

 

http://www.kylkirauta.fi/index.php/80-uusimmassa-numerossa/446-juha-korkeaoja-paikallispataljoona-suomalainen-kodinturvajoukko