Pieniä juttuja isoista asioista

Pieniä juttuja isoista asioista

 Sote

Seuraavan eduskunnan tärkein yksittäinen asia on  sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lain säätäminen.  Valmistelua on tehty pitkään, nyt pitää saada päätöksiä viivytyksettä. Sote-palvelut pitää järjestää maakunnan laajuisilla alueilla. Paras vaihtoehto on muodostaa maakunnallinen hallinto vaaleineen ja verotusoikeuksineen. Lisää byrokratiaa ei synny, kun valinnat tehdään kuntavaalien yhteydessä.

Toiminnan pitää olla perusterveydenhuoltolähtöistä lähipalvelut turvaten. Tärkeää sekä on inhimillisesti, että myös kustannusten säästämisen näkökulmasta on, että oikeanlaiseen hoitoon pääsee nopeasti. Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen saumaton yhteistyö on tärkeää.

Maanpuolustus

 Suomen maanpuolustus nojaa kolmeen peruspilariin, yleiseen asevelvollisuuteen, sotilaalliseen liittoutumattomuuteen ja alueelliseen puolustukseen. Ratkaisu liittyy ulkopolitiikan peruslinjaan, jonka tavoitteena on ylläpitää hyviä suhteita kaikkiin naapurimaihin.

Järjestelmä on todettu toimivaksi ja kustannuksiltaan edulliseksi. Sellaista, mikä hyvin toimii, ei pidä ryhtyä muuttamaan. Kokonaisuuden osia ei voi muuttaa ilman, ettei vaikutuksia syntyisi muihin osiin. Sotilaallinen liittoutuminen murentaisi yleisen asevelvollisuuden, niin kuin on nähty tapahtuneen monissa maissa. Kun kaikissa oloissa puolustuksemme kuitenkin on viime kädessä oman puolustuskykymme varassa, ei nykyistä kokonaisuutta pidä horjuttaa, vaan sitä pitää päinvastoin vahvistaa.

Suomalainen ruoka   

 Ruuasta on tullut strateginen hyödyke maailmanlaajuisesti. Mm. Kiina hankkii peltomaata Afrikasta turvatakseen kansalaistensa ruuansaannin. Maailman väestö kasvaa, kulutus lisääntyy ja toisaalta ilmastomuutos heikentää tuotantomahdollisuuksia.  Oman maatalouden kannattavuu­desta ja elinvoimaisuudesta huolehtiminen on siksi elintärkeää. Sitä paitsi suomalainen ruoka on puhdasta ja turvallista ja ruokakulttuurimme suuri kansallinen aarre. Tällä hetkellä maatalouden kannattavuus on erittäin heikolla tasolla osin markkinahäiriöiden ja voimakkaasti alentuneiden hintojen, osaksi alentuneiden tukien vaikutuksesta. Tarvitaankin erityisiä, laaja-alaisia toimia tämän elintärkeän toimialan luotsaamiseksi läpi nykyisten vaikeuksien.

Tiet ja liikenneyhteydet

Tiestön korjausvelka on kasvanut jo 2 miljardiin euroon. On huonoa taloudenhoitoa päästää tiet niin huonoon kuntoon, että syntyy runkovaurioita, jolloin korjauskustannukset tulevat suuriksi. Painopiste tuleekin siirtää uusien teiden rakentamisesta tiestön ylläpitoon. Nyt kun öljyn hinta on alhaalla, tulisi päälysteitä korjata mahdollisimman paljon.