VAALIT 2015

Ehdokkaaksi vuoden 2015 eduskuntavaaleissa, kokemusta on, virtaa riittää

Vaalien lähestyminen ajankohtaisti loppukesällä 2014 kysymyksen asettumisesta käytettäväksi valittaessa keskustan ehdokkaita kevään 2015 eduskuntavaaleihin. Olin ollut ehdolla kuusissa vaaleissa, tullut valituksi viisissä ja 1. varasijalle kuudensissa.

Onko minulla annettavaa, riittääkö virtaa? Täyttäisin 65 vuotta vaaleihin mennessä. Yleisterveyteni koin hyväksi, sairaspoissaoloja töistä on viimeisen kymmenen vuoden ajalta on alle puoli tusinaa ja olen tehnyt pitkää päivää. Toki vanha lihasrappeumasairauteni ( LGMD 2L) haittasi entiseen malliin liikkumistani portaissa ja liukkailla pinnoilla. En kyllä pystyisi haastamaan pääministeri Stubbia juoksussa, mutta politiikassa, maan asioiden hoitamisessa kyllä. Ja siitähän kansanedustajan työssä on kysymys.

Sain paljon kannustavaa palautetta, kokemustasi tarvitaan kipeästi nyt, kun ajat ovat niin vaikeat. Suostuin ja minut asetettiin ehdokkaaksi.

Olen pitänyt yhteistyöverkostot kunnossa ja syventänyt osaamistani tärkeissä asioissa

Onko minulla annettavaa? Mielestäni on. Minulla on laaja kokemus asioiden menestyksellisestä hoitamisesta. Olen pitänyt laajat yhteistyöverkostoni  kunnossa ja  ollessani “vuorotteluvapaalla” minulla on ollut mahdollisuus syventää tietojani monissa tärkeissä asioissa, kuten maataloudessa, maanpuolustuksessa, sosiaali- ja terveyspolitiikassa ja talouskysymyksissä. Puheenjohtajan tehtävät suurissa valtakunnallisissa organisaatioissa Pro Agria Keskustenliitossa ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä ovat paitsi lisänneet johtamiskokemusta nykyaikaisissa organisaatioissa, myös antaneet mahdollisuuden perehtyä syvällisesti maaseudun yritystoiminnan ja maanpuolustuksen kehittämishaasteisiin. Keski- Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajana olen perehtynyt tärkeään sosiaali- ja terveyssektoriin käytännön tasolla.

Sipilän tiimin pitää kyetä tekemään tärkeitä, mutta samalla vaikeita päätöksiä heti vaalikauden alussa

Tiedän, mitä eduskunnassa on odotettavissa. Olen valmis ottamaan asioihin kiinni heti, harjoitteluaikaan ei ole nyt varaa. Edessä on raskaita säästöpäätöksiä, saavutetuista eduista ei voida pitää kiinni. Julkisen hallinnon ja palvelutuotannon rakenteita on uudistettava tuottavuuden parantamiseksi, vähemmillä voimavaroilla on saatava aikaan enemmän. Yritysten kilpailukykyä on parannettava, jotta työllisyys paranisi ja talouden kasvu voisi vähitellen vahvistaa kansantaloutemme perustaa. Oikeudenmukaisuuden vaaliminen on vaikeina aikoina tärkeää kansakunnan yhtenäisyyden säilyttämiseksi.

Millaisen Suomen Sinä haluat jättää lapsillesi ja lastenlapsillesi ?

Suomen talous on saatava kuntoon. Se on tärkeää, jotta meillä on varaa ylläpitää hyvinvointipalveluja  suurten ikäluokkien saavuttaessa 2025 ja eteenpäin 80vuoden merkkipaalun jolloin palvelutarpeen tiedetään kasvavan. Talouden kuntoon saattaminen on sittenkin tärkeintä siksi, että velvollisuutemme lapsiamme ja lastenlapsiamme kohtaan on varmistaa heille  ei velkavankeudessa elävä Suomi, vaan hyvän elämän mahdollistava Suomi.