Vapaaehtoistyö voimavarana

Vapaaehtoistyö voimavarana   Suomalaisen yhteiskunnan suuri voimavara on vapaaehtoistyö. On laskettu, että sijoitus vapaehtoisatyöhön antaa kuusinkertaisen tuoton verrattuna siihen, että palvelut ostettaisiin tai tuotettaisiin palkatulla henkilöstöllä. Vapaaehtoistoiminta urheilun, kulttuurin ja sosiaalisektorin järjestöissä tuottaa korvaamatonta hyvää kansalaisille. Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle on antanut monelle kokemäkeläisellekin yhdistykselle uusia toimijoita ja lisää puhtia. Vapaaehtoistyö yhdistää eri sukupolvia ja … Read more

Pieniä juttuja isoista asioista

Pieniä juttuja isoista asioista  Sote Seuraavan eduskunnan tärkein yksittäinen asia on  sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lain säätäminen.  Valmistelua on tehty pitkään, nyt pitää saada päätöksiä viivytyksettä. Sote-palvelut pitää järjestää maakunnan laajuisilla alueilla. Paras vaihtoehto on muodostaa maakunnallinen hallinto vaaleineen ja verotusoikeuksineen. Lisää byrokratiaa ei synny, kun valinnat tehdään kuntavaalien yhteydessä. Toiminnan pitää olla perusterveydenhuoltolähtöistä lähipalvelut … Read more

Mopoauton tilalle nopeudenrajoittimella varustettu normaali auto

Mopoauton tilalle nopeudenrajoittimella varustettu normaali auto   Kirjoitin neljä vuotta sitten SK:n mielipidepalstalla tällä otsikolla kirjoituksen, jossa ehdotin asiaa. Vaalien jälkeen olin yhteydessä liikenneministeri Merja Kyllöseen, jolle esitin kyseistä muutosta. Myöhemmin sain häneltä kuulla, että ehdotukseni on EU-lainsäädännön vastainen virkamiesten tulkinnan mukaan. Jatkoin kuitenkin asian esittämistä mm. eduskunnan liikennevaliokunnan jäsenille. Vaikka lähes kaikki, joiden kanssa … Read more

Haastettelu Kylkirauta-lehdessä

Juha Korkeaoja: Paikallispataljoona – suomalainen kodinturvajoukko Reservin koulutus muodostuu kokonaisuudesta, johon varusmieskoulutuksen ja kertausharjoitusten lisäksi kuuluu myös vapaaehtoinen kouluttautuminen. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajan, agronomi Juha Korkeaojan mukaan paikallispataljoonien muodostaminen lisää reserviläisten motivaatiota osallistua vapaaehtoiseen koulutukseen. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden laajentaa maakunnallista viranomaisten välistä yhteistoimintaa.         http://www.kylkirauta.fi/index.php/80-uusimmassa-numerossa/446-juha-korkeaoja-paikallispataljoona-suomalainen-kodinturvajoukko

Osuin oikeaan edellisten vaalien alla

Tässä arvioni tulevista haasteista vuoden 2011 vaalien alla. Valitettavasti vaaleissa valittu uusi eduskunta ja Kataisen- Stubbin hallitukset  tekivät toisenlaisen arvion ja niinpä Suomi on vajonnut erittäin vaikeaan talousahdinkoon. 4 vuoden viivästys tosiasioiden tunnustamisessa ja välttämättömien uudistusten tekemisessä tulee Suomelle kalliiksi.   Mahdollisuuksien Maakunta n:o 6, maaliskuu 2011, pääkirjoitus   Tulevalta eduskunnalta ja hallitukselta vaaditaan kykyä tehdä vaikeita päätöksiä … Read more

Vaalipiiriuudistus uhkaa Satakuntaa, parempi vaihtoehto on olemassa

Vaalipiiriuudistus uhkaa Satakuntaa,  parempi vaihtoehto on olemassa ( julkaistu Satakunnan Kansassa tammikuussa 2015 ) Eduskunnan käsittelyssä oleva ehdotus, jonka mukaan Satakunnan vaalipiiri suurella todennäköisyydellä yhdistettäisiin Varsinais-Suomen vaalipiiriin on huono ja  Satakunnan kehittämisen kannalta turmiollinen. Maakunta olisi vaarassa hajota kahtia. Olenkin rohkaissut perustuslakivaliokunnan jäseniä jättämään ehdotuksen raukeamaan yli vaalien. Vaalipiirien yhdistäminen Itä-Suomessa ei ole osoittautunut onnistuneeksi … Read more

Realismia Nato-keskusteluun

Realismia Nato-keskusteluun ( julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 28.1.2015 )   Suomen Nato-jäsenyyden kannattajat näyttävät löytävän kaikesta mahdollisesta maailmantilanteeseen  liittyvästä asiasta perustelun sille, miksi Suomen pitäisi kiireesti ryhtyä valmistelemaan Nato-jäsenyyshakemuksen jättämistä.Monilla Suomen puolueilla on puoluekokoustasoiset päätökset kansanäänestyksen järjestämisestä, jos joskus pitäisi päättää Suomen Nato-jäsenyydestä. Näin ollen näyttää selvältä, että kansanäänestys järjestettäisiin, jos asia tulisi ajankohtaiseksi. Mitä tämä … Read more

Sotilaallisesta liittoutumattomuudesta luopumisella olisi vakavia vaikutuksia puolustuksen muihin peruspilareihin

Ukrainan kriisi on ymmärrettävästi aktivoinut Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta käytävää keskustelua. Monissa puheenvuoroissa on noussut esille näkemys, jonka mukaan Suomen nykyinen maanpuolustus on heikolla tolalla ja tilanteen parantamiseksi Suomen tulisi liittyä Nato:n jäseneksi. Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on koko sodanjälkeisen ajan perustunut viisaaseen ulkopolitiikkaan ja uskottavaan omaan puolustukseen hyvin tuloksin; maamme kehitys tältä osin on … Read more